2024-05-27

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Baş direktoru Qu Donqyudan

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə

“İCAZƏ VERİN, MİLLİ GÜNÜNÜZ MÜNASİBƏTİ İLƏ BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ ƏRZAQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏŞKİLATI ADINDAN VƏ ÖZ ADIMDAN ZATİ-ALİLƏRİNİZƏ ƏN GÖZƏL SAĞLAMLIQ VƏ XOŞBƏXTLİK DİLƏKLƏRİMİ ÇATDIRIM. QOY ÖLKƏNİZİN XALQI SÜLH VƏ FİRAVANLIQ İÇİNDƏ YAŞASIN. ƏN YÜKSƏK EHTİRAMLA. QU DONQYU, BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏR TƏŞKİLATININ ƏRZAQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏŞKİLATININ BAŞ DİREKTORU”

Arxiv üzrə axtarış